تبلیغات در اینترنتclose
میانگین قیمت اکانت بازی کلش آف کلنز
سفارش تبليغات در انجــمن قالب گراف ورود به تاپيک اطلاعيه هاي تابستانه قالب گراف
امور گرافيکي و کدنويسي وب خود را به جي جي ميزبان بسپاريد
نام کاربري : پسورد : فراموش
لول ۴۰ و تاون هال ۶ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۶
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)
قیمت میانگین:۴۰ تا ۶۰ هزار تومان

لول ۵۰ و تاون هال ۷ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۷
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)
قیمت میانگین:۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان

لول ۵۵ و تاون هال ۷ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۷
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)
قیمت میانگین:۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

لول ۶۵ و تاون هال ۸ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۸
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)
قیمت میانگین:۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان

لول ۷۰ و تاون هال ۸ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۸
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)
قیمت میانگین:۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

لول ۷۵ و تاون هال ۸ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۸
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)
قیمت میانگین:۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

لول ۸۰ و تاون هال ۹ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۹
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال صورتی(لول۶)
قیمت میانگین:۲۶۰ تا ۲۹۰ هزار تومان

لول ۸۵ و تاون هال ۹ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۹
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)
قیمت میانگین:۲۸۰ تا ۳۱۰ هزار تومان

لول ۹۰ و تاون هال ۹ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۹
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)
قیمت میانگین:۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار تومان

لول ۹۵ و تاون هال ۹ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۹
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:آهن(لول۹)
قیمت میانگین:۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

لول ۱۰۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال بنفش(لول۷)
قیمت میانگین:۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

لول ۱۱۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:کریستال سیاه(لول۸)
قیمت میانگین:۵۰۰ تا ۵۷۰ هزار تومان

لول ۱۱۵ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:آهن(لول۹)
قیمت میانگین:۶۰۰تا ۶۵۰ هزار تومان

لول ۱۲۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۰)
قیمت میانگین:۷۰۰تا ۸۰۰ هزار تومان

لول ۱۳۰ و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۱)
قیمت میانگین:۹۰۰ هزار تومانتا ۱ میلیون

لول ۱۳۰ به بالا و تاون هال ۱۰ فول آبگرید:
سطح تاون هال:۱۰
سطح ساختمان های دفاعی: حداکثر تاون هال
سطح ساختمان های معمولی:حداکثر تاون هال
سطح نیرو ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا نیرو
سطح طلسم ها:حداکثر لابراتوری و ارتقا طلسم
سطح دیوار:آهن آتشین(لول۱۱)
قیمت میانگین:۱ میلیون تا ۲ میلیون
امضاي کاربر :

طراحی و ترجمه قالب - طراحی فایل گرافیکی
وب سایت : www.rightheme.ir
تلگرام : rightheme
ایمیل: rightheme.ir@gmail.com

تشکر شده:

3 کاربر از adminrightheme به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: idhal / ghatel75 / 78nbm78 /

پاسخ ها
فروش اکانت کلش حرامه
امضاي کاربر :
به دست مکارم باشه که همه چیز حرامه
امضاي کاربر :

طراحی و ترجمه قالب - طراحی فایل گرافیکی
وب سایت : www.rightheme.ir
تلگرام : rightheme
ایمیل: rightheme.ir@gmail.com

تشکر شده:

3 کاربر از adminrightheme به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: mattin / ghatel75 / 78nbm78 /


براي نمايش پاسخ جديد نيازي به رفرش صفحه نيست روي تازه سازي پاسخ ها کليک کنيد !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.