تبلیغات در اینترنتclose
ابزار نمایش وضعیت یاهو (ورژن 1)
سفارش تبليغات در انجــمن قالب گراف ورود به تاپيک اطلاعيه هاي تابستانه قالب گراف
امور گرافيکي و کدنويسي وب خود را به جي جي ميزبان بسپاريد
نام کاربري : پسورد : فراموش
.:تشکر یادتون نره:.


راهنمای استفاده از كدهاي تعيين وضعيت ياهو در وبسایت : برای
استفاده از كدهاي تعيين وضعيت یاهو كافيست ،كد زير تعيين وضيعت ياهو مورد
نظر را copy كرده ، و در بخش تنظیمات وبلاگ ، قسمت كدهای اختصاصی كاربر
قرار دهید و یا در قسمت مناسبی از بخش ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهيد.


نكته مهم : دقت داشته باشید در این كد دو قسمت آی دی ياهو شما وجود دارد كه باید به جای این قسمت آی دی یاهوی خود را بدون علامت yahoo.com@ وارد كنید.


یاهو شما همانند مثال فوق عمل كنید


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=0" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=1" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=1" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>

کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=6" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=6" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=2" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=2" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=7" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=7" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=6" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=6" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=9" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=9" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>

کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=8" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=8" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=11" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=9" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=10" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=10" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=13" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=13" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=14" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=13" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=16" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>


کد:

<center>
<p>
<a data-cke-saved-href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" href="ymsgr:sendim?آیدی یاهو شما" target="_self" title="Yahoo Status by abzar4u.ir"><img border="0" data-cke-saved-src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=15" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی ياهو
شما&m=g&t=12" /></a></p>
<p>
<a data-cke-saved-href="http://abzar4u.ir" href="http://abzar4u.ir">دریافت کد نمایش وضعیت یاهو</a></p>
</center>
<div style="display:none">
</div>
راهنمای استفاده از كدهاي تعيين وضعيت ياهو در وبسایت : برای
استفاده از كدهاي تعيين وضعيت یاهو كافيست ،كد زير تعيين وضيعت ياهو مورد
نظر را copy كرده ، و در بخش تنظیمات وبلاگ ، قسمت كدهای اختصاصی كاربر
قرار دهید و یا در قسمت مناسبی از بخش ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهيد.


نكته مهم : دقت داشته باشید در این كد دو قسمت آی دی ياهو شما وجود دارد كه باید به جای این قسمت آی دی یاهوی خود را بدون علامت yahoo.com@ وارد كنید.


.:تشکر یادتون نره:.

منبع این مطلب:www.abzar4u.ir

امضاي کاربر :

کلیک کن


تشکر شده:

6 کاربر از randy به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: alireza-me / mohammad / saeid-virus / admin-mehrdad / tshant / reza-seven /

پاسخ ها
داداش اینقد مطالبو از اینور اونور کپی میکنی آخرش سایتت بسته میشه ! یکی از سایتایی که داری ازشون کپی میکنی بفهمه سایتت درجا بسته میشه
بهتره کپی نکنی !
نقل قول از randy
خب داداش من این کجاش کپیه/
؟؟؟؟

من دقیقا کپ همینارو تو یه سایت دیگه دیدم ! اصن تو گوگل بزنی صفحه اولشن ! اون ابزار آپلودم گفتی کپی نیس 10 تا سایت بهت نشون دادم که همون ابزار بود !
کلا برا خودت میگم چون سایتت بسته بشه پدرتو در میارن تا باز بشه
داداش میدونم چی میگی ولی حالا بگیم ابزار آپلود کپی باشه که ده تا سایت شبیه هم نمیزارن پس اونا هم از یه سایت کپی کردت و این دلیل نمیشه !!!

اما این ابزار نمایش وضعیت یاهو بحثش جداست چون این عکس هارو خود یاهو منتشر میکنه و این یک کد سادست و نیازی هم به کپی نداره....
امضاي کاربر :

کلیک کن


ممنون
امضاي کاربر :
♥ای دی اینستاگرامم♥

S.__.PASHA.__.M

به کرمهای اطرافتان پیله نکنید

توهم پروانه شدن میگیرند

اگه امکان داره بعضی ها بجای تیکه انداختن تشکر کردن رو یاد بگیرن با تشکر
امضاي کاربر :

کلیک کن


نقل قول از admin-mehrdad
کد همشون که یکیه!
نه داداش فرق این کد ها با هم فقط یک شماره است
امضاي کاربر :

کلیک کنبراي نمايش پاسخ جديد نيازي به رفرش صفحه نيست روي تازه سازي پاسخ ها کليک کنيد !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.